Samenwerkingsverbanden

Groene Hart – AGW

Openbaar belang en visie

De samenwerking met Alphen en Woerden krijgt al een aantal jaren invulling langs drie bestuurlijke tafels en een klankbordgroep AGW. Deze samenwerking is de afgelopen tijd verder geïntensiveerd. Eind 2016 gebeurde dat onder meer met de afsluiting van een Bestuursakkoord Groene Hart rondom een aantal thema’s, waaronder bereikbaarheid, bodemdaling, economie en werkgelegenheid, vrije tijd en toerisme, wonen en energie.

Ontwikkelingen 2018 en eventuele risico's

In 2017 is er een gezamenlijk traject gestart rondom ‘gebiedsgericht werken’, een subsidieregeling van de provincie Zuid-Holland, waarvoor een projectaanvraag is gedaan voor een aantal regionale projecten, o.a. op het terrein van een Kaasacademie en een Cheese Experience, CIV – smart technology, bodemdaling en waterrecreatie. Het jaar 2018 zal onder meer in het teken staan van de uitvoering van deze en andere projecten en om de positie van Het Groene Hart als onderdeel van de Randstad verder te verstevigen.