Verbonden partijen

Inleiding

Verbonden partijen zijn gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Zij zijn gevormd vanuit de gedachte dat een gezamenlijke uitvoering van taken efficiënter is. De gemeente Gouda heeft hierdoor relaties met andere rechtspersonen, waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend en/of waarmee financiële belangen gemoeid zijn.

Het toezicht op de uitvoerende werkzaamheden is een verantwoordelijkheid van de besturen, zoals bijvoorbeeld een dagelijks- of een algemeen bestuur bij gemeenschappelijke regelingen. Het toezicht is niet (meer) voorbehouden aan de afzonderlijke gemeenteraden. Steeds meer taken worden, vanuit de wens om regionaal samen te werken, ondergebracht in gemeenschappelijke regelingen. Het betekent dat er steeds meer geld vanuit gemeentelijke begrotingen naar regionale organisaties gaat. Een continu vraagstuk is op welke wijze het samenspel met de verbonden partijen verbeterd kan worden. In het bijzonder gaat het erom de democratische legitimiteit zo goed mogelijk te waarborgen.