Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Inleiding

Algemene dekkingsmiddelen zijn gelden die geen vooraf bepaald bestedingsdoel hebben. Voorbeelden zijn de uitkering uit het gemeentefonds en de opbrengsten van gemeentelijke belastingen (OZB, precariobelasting etc.). Dit is anders dan bijvoorbeeld het rioolrecht of doeluitkeringen van het Rijk, waar baten en lasten direct aan elkaar zijn gekoppeld. De omvang van de algemene dekkingsmiddelen en de toelichting daarop worden in dit verplichte overzicht gepresenteerd. Ook de post voor onvoorziene uitgaven is hierin opgenomen. Binnen de algemene dekkingsmiddelen wordt geen directe koppeling gelegd tussen middelen en doelstellingen. Daarom bevat dit onderdeel van de begroting geen overzicht met indicatoren.