Overzicht van baten en lasten

In het onderstaande overzicht worden meerjarig per programma alle lasten, baten en het saldo weergegeven. Ook de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn gespecificeerd per programma. Onderaan het overzicht staat het totaal resultaat, dat administratief technisch wordt afgewikkeld ten gunste van de algemene reserve.

Bedragen * € 1.000

rekening 2016

begroting 2017 na wijziging

2018

2019

2020

2021

01 Economie en stadmarketing

Lasten

15.647

14.820

14.491

15.418

14.270

13.967

Baten

-4.002

-3.935

-3.924

-4.087

-4.096

-4.088

Saldo

11.644

10.885

10.567

11.331

10.173

9.879

02 Zorg (Wmo)

Lasten

37.203

38.616

38.625

38.864

38.843

38.919

Baten

-2.651

-2.471

-1.171

-1.171

-1.171

-1.171

Saldo

34.552

36.146

37.454

37.693

37.672

37.748

03 Werken en inkomen

Lasten

51.635

49.064

47.275

45.931

45.063

44.426

Baten

-25.695

-25.591

-24.554

-23.944

-23.754

-23.654

Saldo

25.940

23.473

22.721

21.987

21.309

20.772

04 Jeugd, onderwijs en sport

Lasten

52.049

51.702

51.369

49.384

48.851

48.372

Baten

-7.970

-8.217

-7.262

-7.264

-7.265

-7.167

Saldo

44.079

43.485

44.107

42.120

41.586

41.205

05 Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

26.883

18.283

15.733

11.814

10.107

6.038

Baten

-27.188

-15.027

-13.025

-9.286

-7.785

-3.711

Saldo

-304

3.257

2.707

2.528

2.322

2.327

06 Duurzaamheid en stedelijk beheer

Lasten

49.826

43.602

45.673

46.914

48.476

50.146

Baten

-30.373

-28.246

-28.956

-30.107

-31.567

-32.525

Saldo

19.454

15.356

16.717

16.807

16.909

17.621

07 Burgerinitiatieven en publiekszaken

Lasten

3.745

2.918

2.804

2.584

2.547

2.547

Baten

-1.389

-1.504

-1.353

-875

-808

-808

Saldo

2.355

1.414

1.451

1.709

1.739

1.739

08 Veiligheid en bestuur

Lasten

15.777

12.016

11.718

11.181

10.845

10.808

Baten

-200

-219

-221

-171

-171

-136

Saldo

15.577

11.797

11.497

11.010

10.674

10.672

20 Overhead

Lasten

0

21.389

20.570

20.497

20.614

20.066

Baten

0

-4.258

-3.258

-3.277

-3.247

-2.751

Saldo

0

17.130

17.313

17.220

17.368

17.315

21 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Lasten

4.539

167

-591

803

1.938

3.994

Baten

-167.712

-163.243

-163.003

-164.673

-163.725

-165.924

Saldo

-163.173

-163.075

-163.594

-163.870

-161.787

-161.930

Totaal saldo van baten en lasten

Lasten

257.303

252.578

247.668

243.389

241.554

239.282

Baten

-267.180

-252.710

-246.727

-244.855

-243.588

-241.934

Saldo

-9.877

-133

941

-1.467

-2.034

-2.652

Dotatie reserve P 01

Lasten

0

0

0

0

0

0

Dotatie reserve P 02

Lasten

913

900

0

0

0

0

Dotatie reserve P 03

Lasten

0

759

0

0

0

0

Dotatie reserve P 04

Lasten

0

0

0

0

0

0

Dotatie reserve P 05

Lasten

0

175

0

0

0

0

Dotatie reserve P 06

Lasten

4.792

3.533

3.088

2.670

2.248

1.824

Dotatie reserve P 07

Lasten

0

0

0

0

0

0

Dotatie reserve P 08

Lasten

31

279

0

0

0

0

Dotatie reserve P 20

Lasten

0

1.021

557

557

557

557

Dotatie reserve P 21

Lasten

870

292

750

750

500

500

Totaal

6.606

6.959

4.395

3.977

3.305

2.881

Onttrekking reserve P 01

Baten

-300

-153

-165

-50

-50

-50

Onttrekking reserve P 02

Baten

-1.227

-350

-80

0

0

0

Onttrekking reserve P 03

Baten

-896

-1.609

-160

0

0

0

Onttrekking reserve P 04

Baten

-65

-611

-2.919

-2.100

-2.900

0

Onttrekking reserve P 05

Baten

-336

-733

-730

0

0

0

Onttrekking reserve P 06

Baten

-4.533

-376

-949

-69

-68

-68

Onttrekking reserve P 07

Baten

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserve P 08

Baten

-326

-529

-155

0

0

0

Onttrekking reserve P 20

Baten

0

-1.382

-582

-522

-522

-522

Onttrekking reserve P 21

Baten

-1.996

-1.333

-146

0

0

0

Totaal

-9.680

-7.076

-5.886

-2.741

-3.540

-639

Saldo mutaties reserves

Saldo

-3.074

-117

-1.491

1.236

-235

2.242

Totaal resultaat

Lasten

263.909

259.537

252.064

247.366

244.859

242.163

Baten

-276.860

-259.786

-252.613

-247.596

-247.128

-242.573

Saldo

-12.951

-250

-549

-230

-2.269

-410