Concerninvesteringsplan 2017-2021

1. Economie en stadsmarketing

Omschrijving

Jaar gereed

Netto krediet

Kapitaal-lasten 2018

Kapitaal-lasten 2019

Kapitaal-lasten 2020

Kapitaal-lasten 2021

Investeringen met economisch nut

Vastgoed

2017

135.718

12.203

11.959

11.715

11.471

2018

1.863.663

0

156.904

153.874

150.844

2019

752.173

0

0

60.174

59.046

2020

166.440

0

0

0

13.315

Totaal investeringen met economisch nut

2.917.994

12.203

168.863

225.763

234.676

Investeringen met maatschappelijk nut

Voorzieningen toerisme en cultureel erfgoed

2017

97.153

9.392

9.197

9.003

8.809

Totaal investeringen met maatschappelijk nut

97.153

9.392

9.197

9.003

8.809

TOTAAL PROGRAMMA 1

3.015.147

21.595

178.060

234.766

243.485

4. Jeugd, onderwijs en sport

Omschrijving

Jaar gereed

Netto krediet

Kapitaal-lasten 2018

Kapitaal-lasten 2019

Kapitaal-lasten 2020

Kapitaal-lasten 2021

Investeringen met economisch nut

Niet commerciële voorzieningen

2022

517.500

0

0

0

0

2024

18.438.828

0

0

0

0

2027

17.713.476

0

0

0

0

2031

2.998.494

0

0

0

0

Onderwijshuisvesting

2017

5.631.564

346.644

341.313

335.983

330.652

2018

5.948.159

0

476.640

467.695

458.748

2019

8.072.000

0

0

645.760

633.652

Renovatie sportvelden

2017

458.912

51.893

50.750

49.606

48.462

2018

320.400

0

35.799

35.014

34.228

2019

390.400

0

0

41.399

40.509

2020

225.400

0

0

0

25.031

2021

240.400

0

0

0

0

2022

305.000

0

0

0

0

2023

305.000

0

0

0

0

2024

305.000

0

0

0

0

2025

305.000

0

0

0

0

Sport

2018

1.432.060

0

156.255

152.855

149.458

Totaal investeringen met economisch nut

63.607.593

398.537

1.060.757

1.728.312

1.720.740

TOTAAL PROGRAMMA 4

63.607.593

398.537

1.060.757

1.728.312

1.720.740

5. Ruimtelijke ontwikkeling

Omschrijving

Jaar gereed

Netto krediet

Kapitaal-lasten 2018

Kapitaal-lasten 2019

Kapitaal-lasten 2020

Kapitaal-lasten 2021

Investeringen met economisch nut

Herinichting woonwagenlokatie

2017

32.417

3.134

3.069

3.004

2.939

2018

350.000

0

24.500

24.080

23.660

Totaal investeringen met economisch nut

382.417

3.134

27.569

27.084

26.599

TOTAAL PROGRAMMA 5

382.417

3.134

27.569

27.084

26.599

6. Duurzaamheid en stedelijk beheer

Omschrijving

Jaar gereed

Netto krediet

Kapitaal-lasten 2018

Kapitaal-lasten 2019

Kapitaal-lasten 2020

Kapitaal-lasten 2021

Investeringen met economisch nut

Parkeren

2017

55.531

7.219

7.052

6.886

6.719

2018

415.000

0

53.950

52.705

51.460

Verkeer

2023

350.000

0

0

0

0

Totaal investeringen met economisch nut

820.531

7.219

61.002

59.591

58.179

Investeringen met economisch nut waarvan heffing ter kostendekking

Implementatie verbeterplan gescheiden inzameling

2017

22.538

2.179

2.134

2.089

2.044

Ondergrondse containers afvalinzameling

2017

454.090

43.896

42.988

42.079

41.171

2018

756.000

0

107.213

104.677

102.141

Riolering

2017

9.500.000

530.833

523.458

516.083

508.708

2018

9.500.000

0

530.833

523.458

516.083

2019

9.500.000

0

0

530.833

523.458

2020

0

0

0

0

0

Investeringen met economisch nut waarvan heffing ter dekking

29.732.628

576.908

1.206.626

1.719.219

1.693.605

Investeringen met maatschappelijk nut

Investeringen wegen grijs

2017

8.338.427

913.114

893.225

873.336

853.447

2018

8.516.440

0

826.904

809.762

792.620

2019

4.871.819

0

0

626.450

612.041

2020

4.803.741

0

0

0

622.706

2021

4.780.000

0

0

0

0

Uitvoeringsmaatregelen Waterplan

2017

11.245

787

774

760

747

2019

225.000

0

0

15.750

15.480

Verbetering openbare ruimte Goudse Poort

2017

526.500

49.120

48.120

47.121

46.121

Verkeersplannen

2017

297

24

23

23

23

2018

235.000

0

18.800

18.448

18.095

Vervanging VRI

2017

203.502

26.455

25.845

25.234

24.624

2018

580.000

0

75.400

73.660

71.920

Verkeer

2017

166.500

31.645

30.846

30.046

29.247

2018

200.000

0

46.000

44.800

43.600

2019

4.572.000

0

0

443.010

433.835

2020

430.000

0

0

0

98.900

2021

280.000

0

0

0

0

Totaal investeringen met maatschappelijk nut

38.740.471

1.021.145

1.965.937

3.008.400

3.663.406

TOTAAL PROGRAMMA 6

69.293.630

1.605.272

3.233.565

4.787.210

5.415.190

8. Veiligheid en bestuur

Omschrijving

Jaar gereed

Netto krediet

Kapitaal-lasten 2018

Kapitaal-lasten 2019

Kapitaal-lasten 2020

Kapitaal-lasten 2021

Investeringen met economisch nut

Vervanging cameratoezicht

2017

102.981

23.685

23.068

22.450

21.832

2018

54.000

0

12.420

12.096

11.772

2019

18.000

0

0

4.140

4.032

2020

51.000

0

0

0

11.730

2021

45.000

0

0

0

0

2022

82.000

0

0

0

0

2023

42.000

0

0

0

0

Totaal investeringen met economisch nut

394.981

23.685

35.488

38.686

49.366

TOTAAL PROGRAMMA 8

394.981

23.685

35.488

38.686

49.366

Overhead

Omschrijving

Jaar gereed

Netto krediet

Kapitaal-lasten 2018

Kapitaal-lasten 2019

Kapitaal-lasten 2020

Kapitaal-lasten 2021

Investeringen met economisch nut

Automatisering

2017

1.928.568

443.571

432.000

420.428

408.858

2018

1.050.000

0

241.500

235.200

228.900

2019

1.250.000

0

0

287.500

280.000

2020

1.200.000

0

0

0

276.000

2021

1.200.000

0

0

0

0

2022

120.000

0

0

0

0

2032

60.000

0

0

0

0

Huisvesting

2019

25.000

0

0

3.250

3.175

2027

0

0

0

0

0

Totaal investeringen met economisch nut

6.833.568

443.571

673.500

946.378

1.196.933

TOTAAL OVERHEAD

6.833.568

443.571

673.500

946.378

1.196.933

EINDTOTAAL

143.527.336

2.495.794

5.208.939

7.762.436

8.652.313

Vaststellen afschrijvingstermijnen

Voor onderstaande kredieten wordt de raad voorgesteld de afschrijvingstermijn vast te stellen zoals staat opgenomen in de tabel (kolom: afschrijvingstermijn). De huidige Regeling Waardering en Afschrijving Activa (WAA) kent voor deze categorie kredieten geen voorgeschreven afschrijvingstermijn:
- Inrichting openbaar gebied fietsveiligheid 2018, bruto-kredietbedrag € 200.000, 5 jaar;
- Inrichting openbaar gebied fietsveiligheid 2019, bruto-kredietbedrag € 200.000, 5 jaar;
- Inrichting openbaar gebied fietsveiligheid 2020, bruto-kredietbedrag € 200.000, 5 jaar;
- Woonwagenstandplaatsen - EMT betonplaat (2018); bruto-kredietbedrag € 350.000, 5 jaar
- Mobiliteitsplan 2018 en 2019; bruto-kredietbedrag € 315.000, 5 jaar
- Mobiliteitsplan 2020; bruto-kredietbedrag € 230.000, 5 jaar
- Mobiliteitsplan 2021; bruto-kredietbedrag € 280.000, 5 jaar
- Sporthal De Tobbe; bruto-kredietbedrag € 833.786, 10 jaar
- Voorbereidingskrediet ECO-park; bruto-kredietbedrag € 256.000, 5 jaar.