Beleid

De uitgangspunten voor de tarieven zijn gebaseerd op het Coalitieakkoord 2014-2018, de Uitwerking Actieprogramma inclusief 1e begrotingswijziging 2017 en de Kadernota 2018-2021. In het kader van de aangekondigde lastenverlichting zal, naast de structurele verlaging van de OZB met € 1 miljoen voor huishoudens waartoe uw raad al bij de 1e begrotingswijziging 2017 heeft besloten, een verdere verlichting worden gerealiseerd door een extra structurele verlaging van de OZB voor huishoudens met € 1 miljoen en een verlaging van de rioolheffing met € 880.000 vanwege een exploitatievoordeel in 2016.

De verwachting is dat door deze maatregelen, alsook de verlaging van de afvalstoffenheffing met € 10,00 per huishouden in het kader van 'Afval scheiden Loont', Gouda in 2018 in de Coelo-Atlas van de lokale lasten (www.coelo.nl) niet meer in de top 10 van duurste gemeenten zal zitten. Vorengenoemde maatregelen worden als een eerste stap gezien om geleidelijk weer uit de top 25 van duurste gemeenten te komen. De gemeenteraad stelt de uiteindelijke tarieven vast in december 2017.